Bibelstatistik

 

Det finns 7079 språk i världen, och åtminstone en av Bibelns böcker finns på omkring 3312 av dessa språk.

Åtminstone 1,5 miljarder människor har inte hela Bibeln tillgänglig på sitt förstaspråk.

Det pågår idag aktiva översättningsarbeten och/eller språkutveckling i 2584 språk, i över 170 länder.

Personal från organisationer knutna till Wycliffe Global Alliance är involverade i omkring 78% av dessa program.

I slutet av 2016 var det ca 1636 språk, som talas av omkring 170 miljoner människor, som inte någon del av Bibeln var översatt till, och som det finns ett behov av en översättning till.

Idag utgörs Wycliffe Global Alliance av över 100 organisationer från mer än 60 länder.

Wycliffe Global Alliance´s organisationer och personal har sedan starten varit involverade i bibelöversättningar till mer än 950 språk. Åtminstone ett av evangelierna har publicerats på ytterligare 460 språk.