Bibelöversättningsprojekt

Tryckning av NT på Nyungwe

Moçambique

Flame Språket

Afrika

Jean-Marie Nkokolo

Afrika