07
Maj
Folk&Språk besöker Kristet Center Örebro
10:00 to 12:59
17-05-07

Folk&Språk besöker Kristet Center Örebro och talar om bibels betydelse i missionen och hur bibelöversättningsrörelsen sprider Guds Ord till världens alla folk och språk.

Gudstjänsten börjar kl 10:00

Kristet Center Örebro
Pionjärgatan 1
703 81 Örebro

Varmt välkomna!