Folk&Språks styrelse och valberedning

Ordinarie

Maj-Kristin Svedlund

Maj-Kristin Svedlund

Ordförande

Uppsala, Trosrörelsen

Marcus Svedman

Marcus Svedman

Vice ordförande

Sollentuna, regionansvarig IBRA Media

Maria Remstam

Maria Remstam

Ordinarie

Sollentuna, jurist

Thomas Andersson

Thomas Andersson

Ordinarie

Hässelby, studievägledare

Eva-Marie Cider

Eva-Marie Cider

Ordinarie

Jönköping, missionär

Martin Ström

Martin Ström

Ordinarie

Jönköping, missionssekreterare SAM

Sture Söderberg

Sture Söderberg

Ordinarie

Uppsala, ekonom

Suppleanter

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Suppleant

Östersund, socionom

Eskil Ullberg

Eskil Ullberg

Suppleant

Uppsala, Dr Nationalekonomi

Lars Isaksson

Lars Isaksson

Suppleant (för Martin Ström)

Jönköping, bibelöversättare SAM

Valberedning

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson

Sammankallande

Uppsala, egen företagare

Annika Ralston

Annika Ralston

Ordinarie

Örebro, HR

Sören Årsjö

Sören Årsjö

Ordinarie

Örebro, missionär