Folk&Språks styrelse består av:

Ordinarie:
Ordförande Maj-Kristin Svedlund, Uppsala, (Trosrörelsen), (omval)
Vice Ordförande Marcus Svedman, Sollentuna, regionansvarig IBRA Media
Thomas Andersson, Hässelby, studie- och yrkesvägledare, (omval)
Gerd Pettersson, Värnamo, missionssekreterare, (SAM), (omval)
Eva-Marie Cider, Jönköping
Maria Remstam, Sollentuna, jurist, (omval) Varit suppleant nu ordinarie
Sture Söderberg, Uppsala, ekonom, (omval) Varit suppleant nu ordinarie

Suppleanter:
Maria Gustafsson, Östersund, socionom, nyval
Lars Isaksson, Jönköping, översättare (SAM), (omval)