Insamlingsbehov 2017 35,000 kr/år

100%

Du kan ge en gåva direkt till Jean-Marie Nkokolo på bankgiro 900-7287 eller Swisha till 123 9007287 (Ange Jean-Marie i meddelandet).

Nkokolo Jean-Marie bakgrund och erfarenhet
Jean-Marie kommer från Nkayi i södra Kongo. Han är medlem i Frälsningsarmén i Nkayi och har varit ansvarig för ungdomsarbetet i Frälsningsarmén för Bouensa regionen under flera år. Innan han kom till SIL-Kongo han hade arbetat för mobiltelefonföretag, MTN, i deras säljavdelning och hans erfarenhet av försäljning har varit till hjälp för sitt arbete i distributionen av bibliska material sedan han anslöt sig till oss. Jean-Marie har avslutat gymnasieutbildning utan examen.
Jean-Marie är för närvarande involverade i att främja användningen av Kituba skrifterna i tre regioner i södra Kongo. Vi tror att den utbildning som iDELTA kommer att ge honom möjlighet att utveckla sina färdigheter och lära sig nya metoder för att hjälpa lokala kyrkor att göra Bibeln tillgänglig för människor på sitt eget språk som översättningen blir tillgänglig. När han vinner erfarenhet av Kituba projektet hoppas vi att han också kommer att delta i utbildning i både kompetenta och muntliga bibelstudiemetoder till dem som arbetar i andra språk i framtiden.

Jean-Marie har arbetat med SIL-Kongo sedan juni 2014 när han började en praktikplats i Kituba projektet. Kituba är ett handels språk som talas av omkring två miljoner människor i hela södra Kongo. Kituba Nya testamentet har redan publicerats och Gamla testamentets översättning pågår. Jean-Marie ansvarar bland annat för att bygga relationer med lokala kyrkoledare , organisera workshops för att utbilda kyrkliga ledare att läsa i Kituba och leda bibelstudium med hjälp av Kituba Nya Testamentet, och följa upp med bibel studiegrupper som har inletts i lokala kyrkor. Han har också spelat en viktig roll i att sätta upp ett system för försäljning av Kituba Nya Testamentet distribution och för närvarande övervakar försäljningsställena i åtta städer i södra Kongo.