Engagera dig!

Vill du vara med och bidra till Folk & Språks arbete?

Våra projekt

Folk&Språk arbetar idag med att  understödja ett antal bibelöversättningsprojekt utöver de där vi har utsända medarbetare. Vi delfinansierar olika delar av dessa projekt.

Medarbetare

Folk&Språks medarbetare finns stationerade på många platser i världen. De är alla på olika sätt involverade i att göra Guds Ord – Bibeln – tillgängligt för alla människor. Arbetet finansieras genom gåvor.

w

Engagera dig

Det finns flera sätt du kan engagera dig i Folk&Språks arbete. Det kan vara genom bön, givande, eller volontärarbete! Vi är tacksamma för all form av engagemang i arbetet att nå de onådda.

Bli förebedjare

Vi tror att böner har kraften att förändra liv. Var med och be för vårt arbete.

Tidningen

I tidningen Folk&Språk kan du läsa om bibelöversättning och bibelöversättares jobb.

Månadsbrev

Varje månad skickar vi ut nyheter om bibelöversättningsarbetet som pågår runt om i världen.

Autogirogivare

Vill du bli regelbunden givare? Ge med autogiro genom att klicka här.

Annonser:

Bibelöversättningsprojekt

Västkusaal

Burkina Faso

Oka

Sydostasien

Bergsklustret

Eurasien

Azeri teckenspråk

Azerbajdzjan

Flame

Västafrika

Magend

Västasien
I samarbete med: