Bibelöversättning statistik

Oktober 2021

Det finns 7,361 kända språk inklusive teckenspråk i världen idag. Åtminstone 1,5 miljarder människor saknar hela Bibeln på sitt förstaspråk.

Det pågår idag aktiva översättningsarbeten och/eller språkutveckling i 2584 språk, i över 170 länder.

Wycliffe Global Alliance´s organisationer och personal har sedan starten varit involverade i bibelöversättningar till mer än 950 språk. Åtminstone ett av evangelierna har publicerats på ytterligare 460 språk.