Bön för bibellösa folk

En bibellös folkgrupp är en språkgrupp i behov av en bibelöversättning men där det inte finns någon känd översättning eller aktivt översättningsprojekt idag.

Ca 25% av världens språk har inte ens en enda vers från Guds Ord på sitt modersmål. Det handlar om onådda, men även redan kristna folk runtom i världen. Tänk om du kommit till tro på Jesus genom förkunnelse via tolk, men du kan inte själv läsa Bibeln på ditt språk? Hur ska du då kunna växa i tron och kunskapen om Jesus? Det finns folk som aldrig hört talas om Jesus, och som kanske inte ens har ett eget skriftspråk. Men språket folket talar är livskraftigt och därför finns behov av att få Guds Ord på sitt eget språk. Alla folk och språk har sin egen historia.

Folk&Språk är idag involverad i ett antal språk med just denna situation, t ex tem, västkusaal och magend. 

Jesus sa: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd”. Jesus sa också: ”Be så ska ni få”. Så låt oss göra så!

Tack för att du står med oss i bön och givande! Utan din hjälp avstannar arbetet med att ge Guds Ord till de bibellösa folken.

Jag vill be för:


Du kommer att få löpande information och böneämnen från det språk du valt att be för. *

Ditt namn *

Din adress

Ditt postnummer

Din ort

Din epost *

Ämne
Bön för bibellösa folk

Ditt meddelande