Folk&Språks projekt

Läsklasser i 15 språk i Tchad

Afrika, Tchad

Läsklasser i åtta språk i Kamerun

Afrika, Kamerun

200 läsklasser i ifè-språket i Togo

Afrika, Togo

2 350 elever i norra Togo

Afrika, Togo