Connected

Varmt välkommen!

Det finns mer än 1500 språkgrupper som fortfarande inte har Guds ord på sitt eget språk. Nästan varje kyrka har ett missionsprogram men av alla medel som samlas in går bara 1% till dessa som aldrig hört evangeliet!

Därför vill vi bjuda in dig och ditt företag till en kväll omkring pionjärmission och de bibellösa folken. En kväll då vi äter gott tillsammans, informerar om vad Gud gör idag bland de bibellösa folken, inspirerar till att vara med i visionen för de onådda och talar om hur du och ditt företag kan vara med att utrota bibelfattigdomen.

Varmt välkommen!

Jag anmäler mig till Connected i:

12 + 8 =