Stöd våra bibelöversättningsprojekt

Stöd vårt alfabetiseringsprojekt

Förskoleklasser i 15 språk i Tchad

Stöd våra medarbetare

Ulf Bergström

Christina Thornell

Jeni & Mikael Bister

Miroslava Miskovicova

Kari & Susanne Valkama

Lisbeth Fritzell

Ge en gåva till en Folk&Språk/Wycliffe missionär

Ge en gåva till en Folk&Språk/Wycliffe missionär