Stöd våra bibelöversättningsprojekt

Stöd våra alfabetiseringsprojekt

Förskoleklasser i 15 språk i Tchad

Stöd våra medarbetare

Christina Thornell

Jeni & Mikael Bister

Miroslava Miskovicova

Kari & Susanne Valkama

Lisbeth Fritzell

Maria Gustafsson