Hedersmedlemmar

Medlemmar som avslutat sin tjänst efter många års arbete.

Bild på Sören Perder, ordinarie
Sören & Britten Årsjö

Sören och Britten Årsjö har gjort två bibelöversättningar under sin tid i Papua Nya Guinea. En bibelöversättning till Ama-folket blev klar år 1990. Efter detta har amafolket själva översatt Första och Andra Moseboken, Jona och Rut samt reviderat Nya testamentet som hade en invigning påsken 2010.

En andra bibelöversättning tog sig Sören och Britten an därefter och det var till Konai-folket också det i Papua Nya Guinea. Nya testamentet på Konai-språket invigdes under påsken 2015, och utgör ett viktigt landmärke i folkgruppens historia. Folk & Språks ordförande var med på invigningen och hennes berättelse om invigningen finns att läsa i vår tidning maj 2015.

2015 kom Britten och Sören tillbaka till Sverige. Trots att de nått pensionsåldern arbetar de oförtrutet vidare. Brittens jobb med grammatikbok för konai är nu slutförd och publicerad.  De är dessutom ofta ute och talar i möten.

 

Bild på Maj-Kristin Svedlund, Ordförande
Gerd & Urs Ernst

Gerd och Urs Ernst arbetade i Kamerun och har översatt Nya testamentet till kako-språket (invigdes år 2000). Översättning av Gamla Testamentet pågår. Gerd och Urs arbetade som språkkonsulter i flera andra språkgrupper. De va huvudsakligen i huvudstaden Yaounde på grund av oroligheter i norra delen av landet.

Gerd och Urs gick i pension år 2016.

 

Bild på Marcus Svedman, Vice-ordförande
Margareta Fält

Margareta Fält har varit utsänd till Tchad av Folk&Språk genom Svenska Alliansmissionen. Hon har arbetat med bibelöversättning till buduma-folket. Bland annat har Första Moseboken, Ordspråksboken, Amos samt Lukasevangeliet översatts.

2015 kom Margareta hem till Sverige igen efter många års uthålligt arbete i Herrens tjänst. I Tchad fortsätter andra bibelöversättare arbetet med att översätta för att kunna ge Guds ord till Buduma-folket.

Bild på Per Kronlid, ordinarie
Roland & Lena Björkestedt

Roland och Lena Björkestedt har i samarbete med CABTAL Kamerun med stöd från Sida genom Svenska Missionsrådet arbetat i projekt kring alfabetisering. Bland annat har böckerna Stories for a better Life and Knowledge for a better Life producerats tillsammans med lokala partners. Paret Björkestedt har numera sin bas i Sverige.

Bild på Martin Ström, ordinarie
Stellan & Eivor Lindrud

Stellan och Eivor Lindrud – har i samarbete med Svenska Alliansmissionen arbetat med kol-folket som är en av 83 språkliga isolater i världen, det vill säga kol-språket har ingen språklig relation till något annat språk. 7 av dessa språk finns i Papua Nya Guinea. Böcker med delar av Nya testamentet har distribuerats. Alfabetiseringsarbetet med bibelklasser och hälsoundervisning fick god respons. Paret är åter i Sverige och Stellan har gått i pension under 2015.

Bild på Sture Söderberg, Ordinarie
Sune & Britt Ceder

Sune och Britt Ceder – I samarbete med Svenska Alliansmissionen. De arbetade 25 år i Papua Nya Guinea med att översätta Bibeln till dedua-språket. Nya testamentet på dedua invigdes 2006 och finns nu även som ljudbibel. Därefter har 13 böcker i Gamla testamentet översatts, så totalt 40 bibelböcker har paret Ceder medverkat till. “Dedua-Bibeln” innehållande Nya testamentet och 13 böcker ur Gamla testamentet invigdes i september 2016.

2015 kom Sune och Britt tillbaka till Sverige, och gick i pension efter ett väl förrättat värv.