Jean-Marie Nkokolo

Insamlat: 23 250kr

av ett mål på 34 000kr

Faktaruta

Land: Kongo – främst mellan Brazzaville och Pointe-Noire

Om Jean-Maries arbete och om bibelöversättningsarbetet

Jean-Marie från södra Kongo har en viktig uppgift att sporra kyrkoledarna i Kongo att fånga visionen om Guds Ord på sitt hjärtespråk. Man förvandlas av att förstå att Gud talar till mig på mitt eget språk. Det kan vara svårt att ändra på en vana. Som kyrkoledare kanske man alltid använt Bibeln på ett större språk och inte på folkets modersmål. Som kyrkobesökare kanske man alltid hört Bibeln på ett annat språk och kanske blivit van vid att inte helt förstå allt man hör. Men när man hör Guds Ord på sitt hjärtespråk så sker en förvandling. Gud känns helt plötsligt närmare. Man förstår på ett djupare sätt Guds budskap till oss.

Här spelar kyrkoledarna i de olika språkgrupperna en nyckelroll för att detta ska kunna ske. Jean-Marie har under några år jobbat hängivet med att flera olika språkgrupper i Kongo ska förstå vikten av att använda Guds Ord på sina modersmål.

Jean-Marie åker landet runt och besöker kyrkor och driver workshops för att inspirera människor att upptäcka Guds Ord på sina egna språk.

Men för att Jean-Maries viktiga uppgift i Kongo ska kunna fortsätta så behövs fortsatt underhåll.

Bilder kommer från den lokala samarbetspartnern. 

 

Fler projekt

Tchad

Magend

Flame

Ifè

Oka

Flame