Folk&Språk besöker följande församlingar för att berätta om bibelöversättning.

Du är varmt välkommen!

26/1 -20

11:00  Missionsmöte Trelleborgs pingstkyrka – Mf Mats-Jan Söderberg talar på Gudstjänsten

11:00  Missionsmöte Malmö Internationell Church – Mf Mats-Jan Söderberg talar på Gudstjänsten

16/2 -20

11:00  Missionsmöte Uppsala Baptistkyrka – Susanne och Kari Valkama talar om sitt arbete med bibelöversättning

23/2 -20

11:00  Missionsmöte Skuttunge Baptistkyrka – Mf Mats-Jan Söderberg talar på Gudstjänsten

23/2 -20

11:00  Missionsmöte Borgenkyrkan, Tierp – Mf Mats-Jan Söderberg talar på Gudstjänsten