Folk&Språk besöker följande församlingar för att berätta om bibelöversättning.

Du är varmt välkommen!

17/11 -19

10:00  Missionsmöte Kumla pingstkyrka – Mf Mats-Jan Söderberg talar på Gudstjänsten

26/1 -20

11:00  Missionsmöte Trelleborgs pingstkyrka – Mf Mats-Jan Söderberg talar på Gudstjänsten

16:00  Missionsmöte Malmö International Church – Mf Mats-Jan Söderberg talar på Gudstjänsten