Maria och Heikki Soukka

Maria och Heikki Soukka Bor i Sundyberg/ Väddö, men jobbar ungefär 10 veckor per år i Senegal. Resten av tiden jobbar Maria med SIL på distans, och Heikki som distriktsläkare i Sverige.

De har tre bar, Erik, Sofia och Henrik. De har även ett barnbarn.

Heikki är läkare (specialist i prykiatri och allmänmedicin). Han har jobbat inom båda specialiteterna i Sverige och även i Finland. Maria är språklärare och filosofie doktor i lingvistik. Hon har arbetat i Sverige som lärare, främst i franska, siom handläggare för projekt i olika delar av Afrika, både på Pmu och Folk&Språk. Hon har även skrivit en roman (Att finna en pärla) som utgivits av Libris.

Deras nuvarande uppgifter:

Heikki är ”utlånad” till ett missionssjukhus i Senegal (drivs av den katolska orden St Jean de Dieu). Inriktning psykiatri. Heikki arbetar där som volontär under de veckor de är i Senegal.

Maria jobbar som koordinator för de olika översättningsprojekten SIL driver i landet, och rådgivare /konsult i frågor rörande lingvistik för översättningsteam– både i landet och (i mån av tid) i regionen.

Under veckorna i Senegal arbetar hon heltid, i Sverige på distans och deltid.

Tidigare har de båda arbetat med SIL/Folk&Språk  i Senegal under åren 1993-2000, 2005-2007 och då med översättning och språkutveckling. Till en början med noon-språket, med grundforskning och viss läsundervisning, och efter hand med översättning av NT som blev invigt 2012. Då hade projektet sedan länge tagits över av ett nationellt team, även om Maria var med som en andra exeget på distans.

Efter hand som andra tog över arbetet med noon-språket gick Maria och Heikki in mer i roller inom undervisning och utbildning av team från olika språkgrupper i att själva analysera och förstå strukturen på sitt språk, ofta för att användas i bibelöversättningsarbete, men också i annan typ av språkutveckling och därav också samhällsutveckling.

De sista två åren i Senegal arbetade Heikki också deltid som volontär (läkare) på en dispensär YWAM drev i huvudstaden Dakar, och Maria som mentor och konsult i lingvistik för olika team.

Insamlingsmål/ budget:

Insamlingsbudget är räknad på halvtid för Maria utslaget under hela året, och för resekostnader för dem båda för 10 veckor per år. Heikkis volontärarbete finansieras av hans egen lön i Sverige.

Insamlingsmål är 25 000 SEK per månad (20 000 för Marias lön och 5000 för de större resekostnaderna som flygbiljetter, boendekostnad i Senegal).  I nuläget har de löfte om ca en fjärdedel av denna summa.