Anna & Sven Larsson

Anna och Sven Larsson * bor och arbetar i en språkgrupp i Sydostasien med Bibelöversättning och Bibelanvändning.

De är språkkonsulter genom alfabetisering och jordbruks-och hälsoarbete i ett översättningsprojekt för en folkgrupp på ca 800 000 personer.

De säger: ”Vi har båda burit med oss vår kallelse till detta folk under ett antal år och strävar för att kunna tjäna Gud bland folket på det sätt som Herren vill.”

*pseudonym pga känsligt område