Carina Jahani

Carina Jahani jobbar med Bibelöversättning i magendprojektet.

Hon är språkforskare och professor i iranska språk vid Uppsala universitet.

Magend har ca 10 miljoner talare i Västasien, och folkgruppen är muslimer. Nu översätts Nya Testamentet och en barnbibel har tryckts för att kunna nå detta folk.