Gunborg & David Presson

Gunborg och David Presson har under 40 år varit involverade i Bibelöbersättning i fransktalande Afrika. Gunborg är ansvarig för personalfrågor (rekrytering, fortbildning, personalvård) i de franskspråkiga länderna i Afrika men också involverad i personalfrågor med SILs internationella administration. David är kommunikationsansvarig för hela Afrika och arbetet inkluderar också krishantering – många länder har kriser av olika slag. De har sin bas i USA men reser ofta till Afrika.