Mats Eriksson

Mats Eriksson bor i Uppsala och jobbar som exegetisk rådgivare i magendprojektet. Han började att arbeta med magendteamet i maj 2018 då han för första gången deltog i slutkontrollen av en bibeltext och har sedan dess varit en del av teamet.

Mats är doktor i grekiska, har studerat ryska och kinesiska, och arbetat som lärare för invandrare i flera år. Han har lärt sig att använda vårt dataprogram för översättning som heter Paratext och försöker hjälpa teamet att utnyttja det mer i arbetet.

Mycket av det arbete som Mats gör nu kommer även att vara till nytta som förberedelse för att arbeta som översättningskonsult i framtiden, vilket är det han siktar på. Han har därför ägnat tid åt att fördjupa sig i de bibliska språken, översättningsteori och lingvistik.