Mikael & Jeni Bister

Mikael och Jeni jobbar med bibelöversättning och alfabetisering i portugistalande Afrika. Mikael jobbar som översättningskonsult på distans från Sydafrika med team i Mocambique, han har nyligen också trätt in i rollen som mentor till en översättare som också tränas att bli översättningskonsult.

Mikael jobbade i över 17 år med översättningen av Nya Testamentet till Nyungwespråket i Tete, Mocambique som invigdes 2020.

Jeni jobbar med alfabetisering och produktion av litteratur med Little Zebra Books. De har tre barn som studerar i USA och Kenya.