Om oss

Folk&Språk finns till för att möjliggöra för alla människor att få del av Bibeln på sitt eget språk.

Tillsammans med olika samarbetspartners vill vi verka för Jesu befallning att göra alla folk till lärjungar. De nya bibelöversättningar som blir färdiga är uttryck för Guds verk i den här världen. Det är vårt privilegium att vara involverade i det som Gud gör.

Folk&Språk – Wycliffe i Sverige grundades 1970 av Sören och Britten Årsjö samt Gunilla Andersson.

Folk&Språk är en tvärkyrklig missionsorganisation ansluten till den internationella Wycliffe Global Alliance, vilken består av mer än 100 organisationer från mer än 60 länder. Tillsammans står vi för ca 80 % av världens alla bibelöversättningsprojekt. Folk&Språk har ett nära samarbete med ett flertal andra missionsorganisationer och bibelorganisationer i Sverige. Det finns också ett nära samarbete med kristna församlingar i Sverige vid utsändning av medarbetare.

Folk&Språk är medlem i:

Vision 2025

Wycliffe Global Alliance har en vision vision 2025som även Folk&Språk omfattar.

Visionen är att år 2025 ska bibelöversättningar vara påbörjade på världens alla språk där det finns ett behov.

Styrelse

Bild på Maj-Kristin Svedlund, Ordförande
Maj-Kristin Svedlund, Ordinarie

Maj Kristin är missionärsbarn från Indien på 50 talet. Jobbar efter pensionen med alfabetiseringsarbete bland santaler i nordöstra Indien. Grundutbildning är som Fysioterapeut. Hon arbetade som sådan i ca 15 år. Därefter blev hon pioniär i startandet av Livets Ords Kristna Skola och var med om att utveckla ett system av skolor (grundskolor, gymnasium, förskolor, särskola) Som övergripande skolchef fortsatte hon med utveckling av LOU (en högskola inom Livets Ord kopplad till ORU, Tulsa USA) Tog Masterexamen 1999 i skolledarskap på ORU. Läste Linguistics for Literacy i Gloucester våren 2018.

Bild på Per Kronlid, ordinarie
Per Kronlid, Ordinarie

Per Kronlid är medlem i Järfälla Pingst. Hans erfarenheter av mission är: OM i diverse länder och båten Logos, Slaviska Missionen / Ljus i Öster, Folk&Språk/Wycliffe/SIL,
bibelöversättningspionjär ihop med hustrun Sylvia på tre språk i Nordafrika fram tills de nationella tog över. Varit missionsföreståndare på Folk&Språk i 10 år. För det mesta ekonomiskt stöd av olika pingstförsamlingar.
Utbildningar: Journalisthögskola, SIL i England, Teologi Brommaskolan/Kaggeholm, Standardarabiska, Marocko-arabiska, Islamologi.

Bild på Marcus Svedman, Vice-ordförande
Marcus Svedman, Ordförande

Marcus Svedman är mångårig medarbetare på IBRA, med ansvar för Västafrika. Han besöker ofta Sahel-regionen för uppföljning med lokala partners, håller kurser i radio- och mediesatsningar, och stöttar i församlingsplantering osv. Under fyra år bodde han i Afrika. Dessförinnan studerade han teologi på NCU i Minneapolis, och gick radiolinjen på Kaggeholms folkhögskola. För övrigt är Marcus aktiv i Internationella Styrgruppen för Pingst, och har även suttit i styrelsen för SMR under ett par år.

Bild på Per Kronlid, ordinarie
Kerstin Hagberg, Ordinarie

Per Kronlid är medlem i Järfälla Pingst. Hans erfarenheter av mission är: OM i diverse länder och båten Logos, Slaviska Missionen / Ljus i Öster, Folk&Språk/Wycliffe/SIL,
bibelöversättningspionjär ihop med hustrun Sylvia på tre språk i Nordafrika fram tills de nationella tog över. Varit missionsföreståndare på Folk&Språk i 10 år. För det mesta ekonomiskt stöd av olika pingstförsamlingar.
Utbildningar: Journalisthögskola, SIL i England, Teologi Brommaskolan/Kaggeholm, Standardarabiska, Marocko-arabiska, Islamologi.

Bild på Sören Perder, ordinarie
Sören Perder, Vice Ordf

Sören Perder är församlingskonsult inom Pingst med inriktning på ekumenisk samverkan. Han har varit församlingsanställd i olika pingstförsamlingar i drygt 40 år, varav 32 år som föreståndare i tre olika församlingar, de senaste 16 åren som pastor i Pingstkyrkan i Örebro.

Bild på Martin Ström, ordinarie
Martin Ström, Ordinarie

Martin Ström är internationell missionsledare för Svenska Alliansmissionen sedan våren 2018. Han har tidigare arbetat med församlingsplantering i norra Mellanöstern i fem år och därefter varit Sverigeledare inom missionsorganisationen OM i drygt tio år. Han brinner för folkgrupper där evangeliet ännu inte är förkunnat och för Guds rike i världen. Han betonar att missionens kärna är den korsfäste Kristus och att förkunna honom i ord och handling. Socialt engagemang måste alltid springa ur evangeliets centrum.

Bild på Liselott Olika, Suppleant
Liselott Olika, Ordinarie

En Västerbottning ända in i själen som bott och arbetat sju år i Nakamte, Västra Etiopien.
Gift med Dawit och har tillsammans två pojkar: Josef 9 år och Mattias 8 år.
Liselotts utbildningsbakgrund är lärare åk 4-9 och specialpedagog som arbetat 21 år i skolan (Sverige & Etiopien).
Bor med sinfamilj sedan ett år tillbaka i Uppsala där hon arbetar på EFS internationella avdelning som Missionärshandläggare.
När hon och hennes man bodde i Nakamte (2007-2010) arbetade hon på en etiopisk dövskola.
Barns rätt till utbildning och evangeliet
Uppsala, EFS

Suppleanter

Bil på Lars Isaksson, Suppleant
Lars Isaksson, Suppleant

Lars Isaksson tog civilingenjörsexamen på Chalmers 1984 och arbetade 10 år på en petrokemisk industri i Stenungsund innan han bytte inriktning och läste teologi på Överås och senare lingvistik på SIL, Horsleys Green. Arbetar nu som missionär för Svenska Alliansmissionen med bibelöversättning som huvuduppgift. Efter att ha bott och arbetat i Asien med sin familj (Elsemaj och barnen Elin och Linus) under en tioårsperiod arbetar han nu mestadels på distans. Tidigare associerad medlem i WEG, numera i SRA.

Jonatan Qahoush, Suppleant

Uppsala, Korskyrkan

Valberedning

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson, Sammankallande

Uppsala, egen företagare

Bil på Lars Isaksson, Suppleant
Annika Ralston, Ledamot

Örebro, Personalansvarig

Catharina Karlhager, Ledamot

Örebro, Personalansvarig