Folk&Språks styrelse och valberedning

Ordinarie

Maj-Kristin Svedlund

Maj-Kristin Svedlund

Ordförande

Uppsala, Trosrörelsen

Marcus Svedman

Marcus Svedman

Vice ordförande

Nässjö, regionansvarig IBRA Media

Thomas Andersson

Thomas Andersson

Ordinarie, andre vice ordförande

Hässelby, studievägledare

Eva-Marie Cider

Eva-Marie Cider

Ordinarie

Jönköping, missionär

Martin Ström

Martin Ström

Ordinarie

Jönköping, missionssekreterare SAM

Sture Söderberg

Sture Söderberg

Ordinarie

Uppsala, ekonom

Suppleanter

Sören Perder

Sören Perder

Suppleant

Örebro, pastor

Per Kronlid

Per Kronlid

Suppleant

Järfälla

Lars Isaksson

Lars Isaksson

Suppleant (för Martin Ström)

Jönköping, bibelöversättare SAM

Valberedning

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson

Sammankallande

Uppsala, egen företagare

Annika Ralston

Annika Ralston

Job Position

Örebro, Personalansvarig

Sören Årsjö

Sören Årsjö

Job Position

Örebro, missionär