Folk&Språks styrelse och valberedning

Ordinarie

Maj-Kristin Svedlund

Maj-Kristin Svedlund

Ordförande

Maj Kristin är missionärsbarn från Indien på 50 talet.
Jobbar efter pensionen med alfabetiseringsarbete bland santaler i nordöstra Indien.
Grundutbildning är som Fysioterapeut. Hon arbetade som sådan i ca 15 år.
Därefter blev hon pioniär i startandet av Livets Ords Kristna Skola och var med om att utveckla ett system av skolor
(grundskolor, gymnasium, förskolor, särskola) Som övergripande skolchef fortsatte hon med
utveckling av LOU (en högskola inom Livets Ord kopplad till ORU, Tulsa USA)
Tog Masterexamen 1999 i skolledarskap på ORU. Läste Linguistics for Literacy i Gloucester våren 2018.

Marcus Svedman

Marcus Svedman

Vice ordförande

Marcus Svedman är mångårig medarbetare på IBRA, med ansvar för Västafrika. Han besöker ofta Sahel-regionen för uppföljning med lokala partners, håller kurser i radio- och mediesatsningar, och stöttar i församlingsplantering osv. Under fyra år bodde han i Afrika. Dessförinnan studerade han teologi på NCU i Minneapolis, och gick radiolinjen på Kaggeholms folkhögskola. För övrigt är Marcus aktiv i Internationella Styrgruppen för Pingst, och har även suttit i styrelsen för SMR under ett par år.

Martin Ström

Martin Ström

Ordinarie

Martin Ström är internationell missionsledare för Svenska Alliansmissionen sedan våren 2018. Han har tidigare arbetat med församlingsplantering i norra Mellanöstern i fem år och därefter varit Sverigeledare inom missionsorganisationen OM i drygt tio år.
Han brinner för folkgrupper där evangeliet ännu inte är förkunnat och för Guds rike i världen. Han betonar att missionens kärna är den korsfäste Kristus och att förkunna honom i ord och handling. Socialt engagemang måste alltid springa ur evangeliets centrum.

Sture Söderberg

Sture Söderberg

Ordinarie

Sture är ekonom som arbetat som ekonomiansvarig i olika sammanhang både som anställd och egen företagare. Min grundutbildning är socionom. Jag är gift med Ann-Lis, vi har fyra vuxna barn och åtta barnbarn.
Under 80-talet var vi under två perioder och sammanlagt 5 år i Östafrika där jag arbetade som ekonom i biståndsprojekt. Jag har varit med i styrelsen för Folk&Språk sedan år 2013. För närvarande driver jag tillsammans med min fru ett hemtjänstföretag i Uppsala.

Elisabeth Östlund

Elisabeth Östlund

Ordinarie

Uppsala, Pingst

Sören Perder

Sören Perder

Ordinarie

Sören Perder är församlingskonsult inom Pingst med inriktning på ekumenisk samverkan. Han har varit församlingsanställd i olika pingstförsamlingar i drygt 40 år, varav 32 år som föreståndare i tre olika församlingar, de senaste 16 åren som pastor i Pingstkyrkan i Örebro.

Per Kronlid

Per Kronlid

Ordinarie, medarbetare

Per Kronlid är medlem i Järfälla Pingst. Hans erfarenheter av mission är: OM i diverse länder och båten Logos, Slaviska Missionen / Ljus i Öster, Folk&Språk/Wycliffe/SIL,
bibelöversättningspionjär ihop med hustrun Sylvia på tre språk i Nordafrika fram tills de nationella tog över. Varit missionsföreståndare på Folk&Språk i 10 år. För det mesta ekonomiskt stöd av olika pingstförsamlingar.
Utbildningar: Journalisthögskola, SIL i England, Teologi Brommaskolan/Kaggeholm, Standardarabiska, Marocko-arabiska, Islamologi.

Suppleanter

Lars Isaksson

Lars Isaksson

Suppleant (för Martin Ström)

Lars Isaksson tog civilingenjörsexamen på Chalmers 1984 och arbetade 10 år på en petrokemisk industri i Stenungsund innan han bytte inriktning och läste teologi på Överås och senare lingvistik på SIL, Horsleys Green. Arbetar nu som missionär för Svenska Alliansmissionen med bibelöversättning som huvuduppgift. Efter att ha bott och arbetat i Asien med sin familj (Elsemaj och barnen Elin och Linus) under en tioårsperiod arbetar han nu mestadels på distans. Tidigare associerad medlem i WEG, numera i SRA.

Liselott Olika

Liselott Olika

Suppleant

En Västerbottning ända in i själen som bott och arbetat sju år i Nakamte, Västra Etiopien.
Gift med Dawit och vi har tillsammans två pojkar: Josef 9 år och Mattias 8 år.
Min utbildningsbakgrund är lärare åk 4-9 och specialpedagog som arbetat 21 år i skolan (Sverige & Etiopien).
Bor med min familj sedan ett år tillbaka i Uppsala där jag arbetar på EFS internationella avdelning som Missionärshandläggare.
När min man och jag bodde i Nakamte (2007-2010) arbetade jag på en etiopisk dövskola.
Barns rätt till utbildning och evangeliet
Uppsala, EFS

Jan-Olov Svanberg

Jan-Olov Svanberg

Suppleant

Uppsala, Korskyrkan

Valberedning

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson

Sammankallande

Uppsala, egen företagare

Annika Ralston

Annika Ralston

Ledamot

Örebro, Personalansvarig

Sören Årsjö

Sören Årsjö

Ledamot

Örebro, missionär