Folk&Språks styrelse och valberedning

Ordinarie

Maj-Kristin Svedlund

Maj-Kristin Svedlund

Ordförande

Uppsala, Trosrörelsen

Marcus Svedman

Marcus Svedman

Vice ordförande

Nässjö, IBRA Media

Sören Perder

Sören Perder

Ordinarie

Örebro, pastor

Per Kronlid

Per Kronlid

Ordinarie, medarbetare

Eva-Marie Cider

Eva-Marie Cider

Ordinarie

Jönköping, missionär

Martin Ström

Martin Ström

Ordinarie

Jönköping, missionssekreterare SAM

Sture Söderberg

Sture Söderberg

Ordinarie

Uppsala, ekonom

Suppleanter

Maria Soukka

Maria Soukka

Suppleant

Sundbyberg, Medarbetare

Lars Isaksson

Lars Isaksson

Suppleant (för Martin Ström)

Jönköping, bibelöversättare SAM

Valberedning

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson

Sammankallande

Uppsala, egen företagare

Annika Ralston

Annika Ralston

Ledamot

Örebro, Personalansvarig

Sören Årsjö

Sören Årsjö

Ledamot

Örebro, missionär