Västkusaal Alfabetisering 2024

Insamlat:
 74 561 sek

av ett mål på 273 000 sek

Faktaruta

Land: Burkina Faso
Projekt: 10 alfabetiseringsklasser

Alfabetisering bland folket västkusaal i Burkina Faso

I södra Burkina Faso i Västafrika bor folket västkusaal med 17 000 talare. Hela folkgruppen kusaal bor i de tre länderna Ghana, Togo och Burkina Faso och har cirka 680 000 talare. De varianter av kusaal som talas i Ghana och Togo är emellertid svårförståeliga för talarna av västkusaal i Burkina Faso.

Största delen av befolkningen är animister och muslimer. De kristna i folkgruppen har länge haft en iver att få Nya Testamentet på sitt språk och därför har Folk&Språk stöttat bibelöversättning av ett lokalt team sedan några år tillbaka. Västkusaal-området har en tid varit ett mycket oroligt område på grund av terrorverksamhet. Fattigdomen är också utbredd. 

Folk&Språk besökte Burkina Faso och västkusaals översättningsteam i februari 2023. Under detta besök framkom det stora behovet av att lära folket läsa och skriva på sitt språk, vilket det inte har funnits medel för tidigare. Genom fortsatt kontakt med dem har de nu kommit med en plan på alfabetisering. Planen sträcker sig över ett år och inkluderar 10 alfabetiseringsklasser. Den kommer att äga rum i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou i det lokala Wycliffe-kontoret ANTBAs lokaler (Association Nationale pour la Traduction de la Bible et’l Aphabétisation). Under de första 4-5 månaderna så kommer läsmaterial att tas fram. Detta kommer att ske genom tre workshopar per månad för tre deltagare där material för läs- och skrivböcker tas fram samt typsätts och skrivs ut till de 10 klasserna. Återstående månader kommer själva implementeringen av läs- och skrivundervisningen i olika byar att äga rum.

 

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek