Azeri teckenspråk 2024

Insamlat:
 165 472 sek

av ett mål på 725 000 sek

Faktaruta

Land: Azerbajdzjan
Språk: Azeri teckenspråk
Användare: 20 000
Religion: Islam
Projektets mål: Nya Testamentet och Ordspråksboken

Projektrapporter

AZERISKA TECKENSPRÅKSPROJEKTET

Videobibel till döva i Azerbajdzjan

Behovet av en videobibel till de döva i Azerbajdzjan har ofta uttryckts av en pastor som betjänar de döva i landet. Detta behov blev särskilt tydligt under pandemitiden då församlingen inte kunde samlas till gudstjänster och se sin pastor predika.

I Azerbajdzjan finns över 20 000 döva. De flesta av dem kan inte läsa eller skriva på grund av bristen på dövskolor i landet. Utbildningsnivån är därför väldigt låg bland dem och de tvingas därför att leva på en minimal ersättning från staten. Behovet av en videobibel på deras teckenspråk är därför en nödvändighet. Detta behov har ofta uttryckts av en pastor (som själv tidigare varit döv men som blivit helad) som betjänar en församling i Baku. Denna pastor är välkänd bland de döva över hela Azerbajdzjan och även i omkringliggande länder där han är en väl anlitad talare när det gäller de dövas angelägenheter.

Under senare år har flera döva i Azerbajdzjan kommit till tro på Jesus vilket gjort att den kristna skaran av döva har vuxit. Den förväntade effekten av detta projekt är att Guds Ord kommer att nå över 6 000 döva i Azerbajdzjan under de kommande åren och på så sätt ge dem möjligheten att lära känna Jesus. Så fort delar av videobibeln blir klara så kommer de att användas i gudstjänster, i lärjungaträning och i evangelisation.

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2023:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2023:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2023:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2023:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2023:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2023:
34 000 sek