Bergsklustret 2024

Insamlat:
71 329 sek

av ett mål på 96 000 sek

Faktaruta

Område: Eurasien
Användare: ca 440 000
Största religion: Islam
Projektets mål: Församlingsplantering

*Pseudonym utav säkerhetsskäl

Projektrapporter

Om Bergsklustret och om bibelöversättningsarbetet

Minoritetsgrupper i Eurasiens bergsområden evangeliseras av fem lokala pastorer. Flera av dessa minoritetsgrupper är onådda av evangeliet och målet med projektet är en andlig väckelse där multiplicerande lärjungar reses upp och församlingar planteras.

Projektet påbörjades i april 2022 och är ett samarbete mellan Folk & Språk och Ljus i Öster. Fem lokala pastorer med evangelisationsteam besöker folkgrupperna två gånger per månad. Flera av folkgrupperna är onådda och lever i otillgängliga bergsområden. Teamen delar evangeliet genom att läsa Bibeln för och med folken och undervisar om Bibelns sanningar samt visar Jesus-filmen. Bland vissa av grupperna har teamet redan sett en början till bildande av husförsamlingar. Teamens förhoppningar är att dessa husförsamlingar sedan i framtiden ska vara självförsörjande.

Pastorerna och evangelisternas önskan är att fler ska fånga upp denna vision och komma med som samarbetspartners i detta missionsprojekt till minoriteterna. Vill du eller din församling vara med?

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2023:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2023:
50 000 sek

Azeri dövspråk

Azeri dövspråk

Insamlingsmål 2023:
38 500 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2023:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2023:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2023:
34 000 sek