Catharina & Andreas Karlhager

Catharina och Andreas Karlhager med dottern Olivia flyttade tillbaka till Sverige 2017 efter två och ett halvt år i sydostasien och bor nu i Stockholm.

Familjen Karlhager var utsända av Brunnsparkskyrkan i Tranås och Korskyrkan i Stockholm, i samarbete med Folk&Språk.

Önskar du få böne- och informationsbrev via e-post? Skicka din e-postadress till andreas_karlhager@folk.se

Catharina & Andreas Karlhager

Catharina and Andreas Karlhager with their daughter Olivia moved back to Sweden in 2017 after two and a half years in Southeast Asia and now live in Stockholm.

The Karlhager family was sent by Brunnsparkskyrkan in Tranås and Korskyrkan in Stockholm , in collaboration with Folk & Språk.

Do you want to receive prayer and information letters via e-mail? Send your e-mail address to andreas_karlhager@folk.se