Center för döva

Insamlat:
22 700 sek

av ett mål på 60 000 sek

Faktaruta

Område: Azerbajdzjan

Projekt: Center för döva i Azerbajdzjan

Samarbetspartner: Azerbajdzjanska Bibelsällskapet

Projektrapporter

Center för döva i Azerbajdzjan

Azerbajdzjan har över 30 000 döva. De flesta kan inte läsa eller skriva på grund av bristen på dövskolor I landet. Utbildningsnivån är därför väldigt låg bland dem och de tvingas att leva på en minimal ersättning från staten.

För ett par år sedan fann man att dussintals döva och stumma personer bodde i landets södra del mot gränsen mot Iran. Dessa hade ingenstans att spendera sin tid. En vision föddes hos det lokala azerbajdzjanska bibelsällskapet att bygga ett större hus åt dem där de kan träffas, spela spel och umgås. De köpte därför en bit mark och under 2022 påbörjades bygget av ett hus som skulle rymma ca 40 personer. Under 2023 blev övervåningen klar och man kunde själva bekosta ett tak till byggnaden. Efter det har de inte kunnat fortsätta på grund av brist på medel. Folk&Språk hörde om visionen och eftersom vi redan är involverade i ett bibelöversättningsprojekt för de döva i landet att få en videobibel på sitt teckenspråk så ville vi stötta de döva även i detta, så att projektet skulle kunna slutföras.

De behöver nu köpa in fönster, dörrar, cement, sand, skottkärror, hinkar och spadar för att kunna slutföra projektet. Vill du vara med och ge ett spadtag så att huset blir färdigt?

 

 

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2024:
347 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2024:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2024:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2024:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2024:
67 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2024:
34 000 sek