Flame

Insamlat:
67 900 sek

av ett mål på 67 000 sek

Faktaruta

Land: Västra Afrika
Språk: Flame (pseudonym)
Användare: ca 400 000
Partner: SIL
Huvudfokus: Bibelöversättning av GT
Bibelstatus: NT invigt 2019
Projektets mål: Hela Bibeln översatt
Om projektet: Flamespråket (pseudonym) talas av en i huvudsak muslimsk folkgrupp i Västafrika.

Om folkgruppen flame och om bibelöversättningsarbetet

Gud verkar mäktigt bland flame-folket i Västafrika sedan deras Nya Testamente (+ 1 Mosebok) blev klart våren 2020. De jobbar nu entusiastiskt vidare med översättning av Gamla Testamentet.

Flame-folket är till största delen muslimer med en liten minoritet kristna. Sedan närmare 20 år tillbaka har översättning av Nya Testamentet pågått av en lokal bibelöversättningsorganisation. De kristna flametalarna bjuder nu in sitt folks ledare till små samlingar och presenterar Nya Testamentet på deras språk. Ett avsnitt av översättningen är skrivet på ajami som är ett moderniserat arabiskt skriftspråk som används för att skriva bland annat afrikanska språk på.

Nya Testamentet på flame har tagits emot med stor uppskattning bland de muslimska ledarna och Gud verkar genom dessa små samlingar eftersom Guds Ord på ett speciellt sätt kommer nära ledarna. Detta välkomnande av översättningen gör att Nya Testamentet på flame kan få sin rättmätiga plats som helig text för alla flametalare, oavsett religion.

Samtidigt som teamet fortsätter med översättning av Gamla Testamentet så arbetar man även för att sprida den klara översättningen av Nya Testamentet ut till flametalarna. Bibelböckerna finns som appar att ladda ner till mobiltelefoner för att läsa och lyssna till.

Sedan 2017 har Folk&Språk varit med och sponsrat flamefolkets översättningsarbete och vi vill fortsätta att stötta projektet så att folket kan få hela Bibeln på sitt språk. Särskilt Gamla Testamentet är en viktig ingång i en muslimsk kontext.

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

Azeri dövspråk

Azeri dövspråk

Insamlingsmål 2022:
335 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek