Flame 2024

Insamlat:
20 133 sek

av ett mål på 67 000 sek

Faktaruta

Område: Västra Afrika
Språk: Flame (pseudonym)
Användare: ca 400 000
Bibelstatus: NT invigt 2019
Projektets mål: Hela Bibeln översatt

Om folkgruppen flame och om bibelöversättningsarbetet

Gud verkar mäktigt bland flame-folket i Västafrika sedan deras Nya Testamente (+ 1 Mosebok) blev klart våren 2020. De jobbar nu entusiastiskt vidare med översättning av Gamla Testamentet.

Flame-folket är till största delen muslimer med en liten minoritet kristna. Sedan närmare 20 år tillbaka har översättning av Nya Testamentet pågått av en lokal bibelöversättningsorganisation. När Nya Testamentet var klart så bjöd de kristna flametalarna in sitt folks ledare till små samlingar och presenterade Boken på deras språk. Ett avsnitt av översättningen är skrivet på ajami som är ett moderniserat arabiskt skriftspråk som används för att skriva bland annat afrikanska språk på.

Nya Testamentet på flame har tagits emot med stor uppskattning bland de muslimska ledarna och Guds Ord börjar bli högprofilerat i samhället nu genom att det syns och hörs öppet på sociala nätverk och på radio. Enligt flame-folket så kommer Ordet direkt från Gud. Som ett resultat av detta kommer flertalet flame-talare till tro på Jesus. Men med denna medvind att fler och fler lär känna Jesus i en befolkning som är 94 procent muslimsk så medföljer även förföljelse. Översättningsteamet är det mest tacksamma målet för denna förföljelse, men teammedlemmarna säger att inför dessa utmaningar så är deras svar tro och ett brinnande böneliv.

Översättningsteamet fortsätter nu att översätta Gamla Testamentet och har redan kommit en bra bit på väg. Målet är hela Bibeln till språket flame och Folk & Språk vill vara med folket på denna resa även under 2024. Understödjare behövs därför för att kunna slutföra detta mål hos det hängivna översättningsteamet och den längtande flame-befolkningen.

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2023:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2023:
50 000 sek

Azeri dövspråk

Azeri dövspråk

Insamlingsmål 2023:
38 500 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2023:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2023:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2023:
34 000 sek