Förskoleklasser i Tchad

Insamlat:
185 320 sek

av ett mål på 347 000 sek

Faktaruta

Land: Tchad
Projekt: 107 förskolor på 15 språk med 3 047 elever (2024)
Partner: FAPLN (G)

Förskoleprojekt i Guéraregionen 2023-2025

Tchad är ett av världens fattigaste länder med en läskunnighet på endast 22%, varav endast 13,9% för kvinnor (UNESCO 2016). När barn får lära sig de första stegen i att läsa och skriva på sitt modersmål så blir effekten att färre sedan hoppar av grundskolan som är på franska.

Tchad hyser mer än 130 etniska grupper som talar 129 språk. Franska och standardarabiska är de officiella språken medan tchadisk arabiska är språket som används mest i landet, särskilt i norra och centrala regionerna. Trots att många utöver sitt modersmål talar även franska eller arabiska så förstår de ofta inte dessa språk tillräckligt väl för att kunna använda dem för att diskutera djupare frågor i livet.

Guéraregionen ligger i sydvästra Tchad och har 564 910 invånare (2016) som talar 26 olika språk. Analfabetismen låg 2009 på 89% i regionen (UNESCO 2012) med hög fattigdom. Här stödjer därför Folk & Språk sedan 2020 ett förskoleprogram. Från och med 2023 har antalet språkgrupper där förskolor finns växt från 12 till 15 språkgrupper. De 15 språken har drygt 660 000 talare. Genom att lära barnen de första stegen i att läsa och skriva på sitt modersmål förbereds de för grundskolan där de får lära sig att läsa och skriva på undervisningsspråket franska som inte är deras modersmål. Effekten blir att färre hoppar av grundskolan och istället slutför den. Under 2023 planeras projektet att ha ca 2 900 elever, varav drygt hälften flickor. Folk & Språk vill fortsatt stå med och stödja detta viktiga projekt under 2023-2025.

 

Projektet omfattar 107 förskolor i 15 språk med 3 047 elever
114 kr/elev/år

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek