Jim & Carina Ellis

Jim och Carina Ellis – med barnen Gabriel, Evelina och Jonas bor i Sverige. Jim är utsänd av Wycliffe USA och arbetar på distans som översättningskonsult med åtta mellankarolinska språk i ögruppen Nordmarianerna i Stilla havet. Nyligen har analyser gjorts som hjälper modersmålsöversättarna med svåra bibelpassager.