Årets Julklapp

350 kr – en bibelvers

Mejla info@folk.se för gåvobevis

Behov

  • 350 kr är kostnaden för att översätta en vers
  • För att hela projektet ska vara i hamn fattas det 57 000 kr för 2023

Projektets mål:

  • Hela NT översatt och klart 2025
  • Spela in alla NT:s böcker till en ljudbibel
  • Skapa musik och sånger utifrån bibeltexterna på sitt eget språk

Faktaruta

Område: Västafrika i Burkina Faso

Användare: ca 18 000

Religion: Animism, islam, med en minoritet av kristna

Översätt en vers – nå en onådd folkgrupp!

I Burkina Faso i Västafrika bor folket västkusaal. Befolkningen är mestadels muslimer och animister, med en minoritet av kristna. Hela folkgruppen kusaal bor i de tre länderna Ghana, Togo och Burkina Faso och har cirka 680 000 talare. Det är ett stökigt område med mycket terrorverksamhet och stor fattigdom.

De varianter av kusaal som talas i Ghana och Togo är svårförståeliga för talarna av västkusaal i Burkina Faso och därför behöver de en egen bibelöversättning. Översättningsteamet arbetar på med god attityd och stor förtröstan på Gud, och man har kommit en bra bit in på Nya testamentet och bland folket efterfrågas kopior av det översatta materialet.

En pastor i området och hans fru var med på en teamkontroll av Apostlagärningarna, och frun sade att det var första gången hon förstod Guds Ord tydligt och att hon lätt kunde ta emot det.

Nu kan du konkret och praktiskt vara med att ge Guds ord till västkusaal. Inom Wycliffe har vi räknat ut att en vers kostar 350 kr att översätta. Just nu håller översättningsteamet på med Hebréerbrevet, och här kan du och jag vara med att översätta en vers.

Stort tack för ditt bidrag!

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2023:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2023:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2023:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2023:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2023:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2023:
34 000 sek