Levande händer 2024

Insamlat:
18 600 sek

av ett mål på 34 000 sek

Faktaruta

Område: Centralasien

Projekt: Projektet når 960 döva skolbarn med social hjälp 

Samarbetspartner: Församlingen Levande händer

 

Socialt projekt för döva skolbarn i Centralasien

I samband med planering och uppstart av bibelöversättningar till flera olika teckenspråken i Centralasien har vi blivit överväldigade av den djupa fattigdom och misär som många döva lever i. Centralasien är ett område med stora utmaningar, och även fast samhället utvecklas finns det fortfarande utmaningar med fattigdom och bristande skolgång. Detta märks särskilt för de döva. Pastor Ruhvin, som tillsammans med sitt team försöker hjälpa de här barnen, berättar om hur de ofta hålls gömda av sina familjer därför att man skäms för dem. Och de har helt enkelt funnit sig i att det inte finns någon chans för dem att få hjälp.

De döva har en mycket låg pension från staten som oftast räcker bara några dagar. Deras kläder är gamla och slitna och barnen går i trasiga skor och de har inga ryggsäckar att ha skolböckerna i. När de andra barnen ser detta skrattar de åt dem och när man får veta att deras föräldrar är döva blir de ofta mobbade och förlöjligade. När pastor Ruhvin och hans team kommer till en by söker de upp de döva för att lära känna dem och berätta för dem om Gud. Ofta får de till svar; “hur kan vi tro på Gud, det finns inget hopp eller någon chans för oss”. Då berättar man för dem om Jesus, att han älskar oss oberoende av våra fel och att han gav sitt liv för oss. När de ser detta får de nytt hopp och mod och tar ofta emot Jesus i sina hjärtan. Många döva hankar sig fram i livet och det är svårt för dem att sätta sin tillit till Gud. Men teamet besöker dem, uppmuntrar dem och försöker stärka deras tro samt hjälpa dem ekonomiskt. På det här sättet har pastor Ruhvin och hans team arbetat i många år.

Nu vill Folk&Språk vara med och hjälpa de här barnen med skolmaterial och kläder och andra grundläggande behov. En bra skolgång påverkar deras mentala utveckling, förbättrar deras läskunnighet och påverkar också så klart deras framtida möjligheter att få jobb och försörjning. Vi ser att Jesus i sin tjänst vandrade runt i byarna och predikade, mättade de hungrande och förbarmade sig över människor. Det vill vi också göra.

 

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek