Magend

Insamlat:
57 700 sek

av ett mål på 50 000 sek

FAKTARUTA

Språk: Magend (pseudonym)
Talare: 
ca 10 miljoner
Plats: Västasien

Om folkgruppen magend och om bibelöversättningsarbetet

Magend är en stor språkgrupp på cirka 10 miljoner talare som bor i Västasien. Det är en helt muslimsk folkgrupp med vissa animistiska inslag. I området finns inga församlingar eller kyrkor som man känner till. Utanför området där magendfolket bor pågår sedan ett antal år ett bibelöversättningsprojekt. Men för att arbetet ska kunna fortgå och även utökas behövs fler sponsorer.

Området där magendfolket lever är ett av de mest marginaliserade i Västasien. Läskunnigheten bland folket är låg och barnadödligheten är hög. Inkomsten från de naturresurser som finns lämnar ofta området, vilket bidrar till missnöje och politisk instabilitet. Magend är en heterogen etnisk grupp, där olika folkgrupper inkorporerats under seklernas gång. Identiteten baseras därför inte enbart på härstamning utan på ett gemensamt språk och en gemensam identitet, en delad historia och kultur och på ett gemensamt hemland.

Det finns inga etablerade eller kända kyrkor bland magend men det finns en grupp underjordiska kristna. Det finns en handfull troende som bor i västvärlden, varav en del lever som hemliga kristna på grund av rädsla för familj och vänner. Konvertiter får uppleva förföljelse från familj och även från regimerna i de olika länder där magendfolket bor.

Bibeldelar på språket magend efterfrågas av kristna såväl som ickekristna magendier samt en evangeliserande organisation som vill sprida materialet.

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek