Mikael & Jeni Bister

Mikael och Jeni jobbar med bibelöversättning och alfabetisering i portugistalande afrika. Mikael som översättningskonslut och Jeni som alfabetiseringsspecialist.

Dom reste ut den 28/11 -19 och är stationerade i Kapstaden i Sydafrika.

Mikael jobbade i över 17 år med översättningen av NT till Nyungwespråket i Tete, Mocambique.
Invigningen av Nya Testamentet på Nyungwe kommer att vara 21/2 i Tete, Mocambique.

 

Följ Mikael och Jeni på missionbister.org