Nuur 2024

Insamlat:
0 sek

av ett mål på 54 000 sek

Faktaruta

Område: Centralasien

Användare: ca 50 500

Religion: Islam

Projektets mål: De fyra evangelierna i första utkastet

Samarbetspartners: IFB

Projektrapporter

Evangeliet till nuur-folket

Folket nuur (pseudonym) är en nästan helt onådd folkgrupp i Centralasien. Här har ett litet fönster av möjlighet öppnats för Folk & Språk att engagera sig.

Folket är traditionellt ett nomadfolk, men under de senaste decennierna har de dock blivit mer bofasta. Deras näring är framförallt boskapsskötsel. De bor i ett mycket torrt och varmt landområde där vatten är en bristvara. Andligt är det också torka, men nu äntligen har evangelierna översatts till språket nuur. Detta skedde på ett mycket speciellt sätt då en aktad man i samhället tog sig an denna uppgift. Mannen som själv inte var kristen har med stor respekt och på ett förtjänstfullt sätt översatt de fyra evangelierna till nuur-språket.

Litterära verk, sånger och poesi spelar stor roll i nuur-folkets vardagsliv. Deras litteratur är muntlig och består bl a av folksagor, ordspråk, sånger och poesi. Resande poeter och trubadurer har alltid haft en hög status. Merparten kan inte läsa eller skriva.

Ett par personer har kommit till tro på Jesus och längtar nu efter att få lära känna honom bättre. Pastor Chelabi som kommer från en annan region och en annan folkgrupp har börjat resa in till dem och håller bibelstudier två gånger i månaden tills alla evangelieböckerna har gåtts igenom. Detta tjänar två viktiga syften, dels att testa om översättningen är lätt att förstå, dels och framför allt att styrka och bygga upp de troende och förhoppningsvis plantera en församling.

Folk&Språk kommer att samordna detta arbete, så vi behöver din hjälp i förbön och också ekonomiskt stöd till detta angelägna arbete!

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2023:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2023:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2023:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2023:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2023:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2023:
34 000 sek