Mamy & Ruth Raharimanantsoa

Ruth och Mamy Raharamanantsoa arbetar i Kongo Brazzaville. Ruth är utsänd av Wycliffe Storbritannien och Mamy är utsänd av Equmeniakyrkan, Sverige.

Ruth är lingvistikkonsult och stöder lokala översättare i teke-språkgruppen som består av flera olika språk. Hon hjälper också bibelöversättare i andra kongolesiska språk med att förbättra skriftspråket.

Mamy är lektor i Gamla Testamentet på Protestant University of Brazzaville samt blivande bibelöversättningskonsult.

Mamy & Ruth Raharimanantsoa

Ruth and Mamy Raharamanantsoa work in Congo Brazzaville. Ruth is posted by Wycliffe UK and Mamy is posted by Equmenia Church, Sweden.

Ruth is a linguistics consultant and supports local translators in the teke language group, which consists of several different languages. She also helps Bible translators in other Congolese languages improve their written language.

Mamy is a senior lecturer in the Old Testament at the Protestant University of Brazzaville and a future Bible translation consultant.