Ulf Bergström

Jag heter Ulf Bergström, är 47 år och bor i Gottsunda i Uppsala. Inte långt ifrån där jag bor har jag också mitt andliga hem, Valsätrakyrkan, som är en ekumenisk församling ansluten till Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Där har jag varit engagerad på olika sätt i gudstjänstliv, styrelsearbete med mera sedan nästan tjugo år tillbaka.

Mitt intresse för språk och för Bibeln har gått som en röd tråd genom hela mitt vuxna liv. Det började med studier i latin och grekiska i Lund på 90-talet och fortsatte med teologi, bibelhebreiska, ryska med mera i Uppsala från 2002. 2014 disputerade jag i Gamla testamentets exegetik med en avhandling om bibelhebreiskans verbsystem. Efter det har jag bland annat varit postdoktor på institutionen för hebreiska vid University of the Free State i Bloemfontein, Sydafrika, samt lektor på Teologiska institutionen i Uppsala. Nu har vägen lett mig till Folk & Språk, något jag tycker känns både väldigt spännande och samtidigt alldeles självklart!

För övrigt är jag en rätt ihärdig vardagsmotionär, och jag älskar att vara ute i naturen, vare sig det gäller fotvandring, bärplockning eller fågelskådning.