Västkusaal 2024

Insamlat:
40 000 sek

av ett mål på 67 000 sek

Faktaruta

Område: Burkina Faso
Användare: 18 000
Religion: Animism, islam, liten del kristna
Bibelöversättning: NT pågående
Projektets mål: Nya Testamentet översatt

Om folkgruppen kusaal och om bibelöversättningsarbetet

I Burkina Faso i Västafrika bor folket västkusaal. Folket har länge haft en iver att få Nya Testamentet på sitt språk och därför påbörjade Burkina Fasos lokala Wycliffe-organisation ANTBA översättning för flera år sedan. Dock så behövs nu fler sponsorer för att projektet ska kunna ros i hamn.

Hela folkgruppen kusaal bor i de tre länderna Ghana, Togo och Burkina Faso och har cirka 680 000 talare. De varianter av kusaal som talas i Ghana och Togo är emellertid svårförståeliga för talarna av västkusaal i Burkina Faso. De är därför i behov av en egen bibelöversättning. 

Översättningsarbetet som påbörjades av ANTBA pågick under några år med tre översättare men fick avbrytas 2013 på grund av ekonomisk brist. Översättarna fortsatte dock att arbeta utan lön och gjorde ett första utkast av hela Nya Testamentet. Men sedan några år tillbaka behöver teamet nu ekonomiskt stöd för att det ska vara möjligt att fortsätta projektet. Tack vare att Folk & Språk har varit en sponsor till detta projekt sedan 2017 så har teamet kunnat fortsätta.

Sedan en längre tid så har teamet bara haft en översättare vilket orsakat instabilitet i arbetet. Under 2021 bad de därför om mer resurser för att kunna stärka upp arbetet, bland annat genom ytterligare en översättare. Folk & Språk beslutade då att i tro fördubbla sitt stöd till västkusaal från och med 2022. Detta har lett till god frukt, eftersom arbetet nu rullar på stabilare och snabbare. Förutom att teamet jobbar just med bibelöversättning där de testar översättningen genom att läsa den för befolkningen ute i byarna, vilket åtföljs av revideringar och avslutas med konsultkontrollering, så gör de även musik och sånger utifrån bibeltexter på sitt språk och med sina kulturella koder. Målet är även att spela in alla Nya Testamentets böcker till en ljudbibel. Kopior av det översatta materialet efterfrågas av kusaal-talarna. En pastor i området och hans fru var med på en teamkontroll av Apostlagärningarna, och frun sade att det var första gången som hon förstod Guds Ord tydligt och att hon lätt kunde ta emot det.

Målet är att hela Nya Testamentet ska vara klart år 2025. Hoppas att du vill vara med och göra detta möjligt!

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2023:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2023:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2023:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Azeri dövspråk

Azeri dövspråk

Insamlingsmål 2023:
38 500 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2023:
34 000 sek