Västkusaal

Insamlat:
106 950 sek

av ett mål på 134 000 sek

Faktaruta

Land: Burkina Faso
Språk: Västkusaal
Partner: ANTBA
Användare: 18 000
Religion: Animism, islam, liten del kristna
Bibelöversättning: NT pågående
Projektets mål: Nya Testamentet översatt

Om folkgruppen kusaal och om bibelöversättningsarbetet

I Burkina Faso i Västafrika bor folket västkusaal. Folket har länge haft en iver att få Nya Testamentet på sitt språk och därför påbörjade Burkina Fasos lokala Wycliffe-organisation ANTBA översättning för flera år sedan. Dock så behövs nu fler sponsorer för att projektet ska kunna ros i hamn.

Hela folkgruppen kusaal bor i de tre länderna Ghana, Togo och Burkina Faso och har cirka 680 000 talare. De varianter av kusaal som talas i Ghana och Togo är emellertid svårförståeliga för talarna av västkusaal i Burkina Faso. De är därför i behov av en egen bibelöversättning. 

Översättningsarbetet som påbörjades av ANTBA pågick under några år med tre översättare men fick avbrytas 2013 på grund av ekonomisk brist. Översättarna fortsatte dock att arbeta utan lön och gjorde ett första utkast av hela Nya Testamentet. Men sedan några år tillbaka behöver teamet nu ekonomiskt stöd för att det ska vara möjligt att fortsätta projektet. Tack vare att Folk & Språk har varit en sponsor till detta projekt sedan 2017 så har teamet kunnat fortsätta.

Västkusaals översättningsteam jobbar nu med utkastet av Nya Testamentet; de testar översättningen genom att läsa den för befolkningen ute i byarna, vilket åtföljs av revideringar och avslutas sedan med konsultkontrollering. Alla steg görs med lite material i taget. Folket är ivriga att få översättningen klar men teamet är nu i behov av mer resurser för att snabba på projektet och för att stärka upp sin personalbrist. Folk & Språk vill vara med och se till så att översättningen kan slutföras och därför har vi inför 2022 i tro beslutat om en rejäl höjning av underhållet till dem. Om teamet får mer resurser så är projektets mål att översättningen ska vara slutkontrollerad och klar år 2025.

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

Azeri dövspråk

Azeri dövspråk

Insamlingsmål 2022:
335 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek