Xetsi – medicinsk hjälp 2024

Insamlat:
 0 sek

av ett mål på 116 000  sek

Faktaruta

Område: Kaukasus

Projekt: Medicinsk och dental hjälp till isolerad folkgrupp i Kaukasus med planerad start av bibelöversättning

Medicinsk hjälp till isolerat bergsfolk som ska få bibelöversättning

På 2 000 meters höjd i bergskedjan Stora Kaukasus ligger en isolerad by med en onådd folkgrupp som talar sitt egna språk xetsi (pseudonym). Detta språk är ett så kallat isolat, ett språk utan några kända besläktade språk och tillhör den nordostkaukasiska språkfamiljen. Byn är den högst belägna, mest avlägsna byn i sitt land och bland de högst belägna i hela Kaukasus. Folket kallar sig själva Noas ättlingar och trots att de bara är drygt 2 000 personer så är identiteten stark. Det finns ingen läkare eller sjukvårdare i byn, inte heller apotek eller första hjälpen-läkemedel. Om hälsoproblem uppstår måste man resa på slingriga bergsvägar cirka 40 kilometer till närmsta stad. 

Målet med projektet är att förse byn med en läkare och tandläkare samt första hjälpen och mediciner till befolkningen. Vår lokala partner har träffat en läkare som kommer flytta till närmsta stad och därifrån resa in till folkgruppen några gånger per månad och arbeta som allmänläkare för befolkningen. 

Folk&Språk är redan involverad i denna folkgrupp genom projektet Bergsklustret. Man har även börjat planera för översättning av bibelberättelser till denna och omkringliggande språkgrupper. Nu får vi, förutom att dela de goda nyheterna genom bibelberättelser, även vara med och hjälpa folket med deras fysiska hälsa.

 

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek