Ulf Bergström

Ulf Bergström Jag heter Ulf Bergström, är 47 år och bor i Gottsunda i Uppsala. Inte långt ifrån där jag bor har jag också mitt andliga hem, Valsätrakyrkan, som är en ekumenisk församling ansluten till Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen....

Sophia & Elias Tranefeldt

Sophia & Elias Tranefeldt Sophia och Elias Tranefeldt, med barnen Gabriel, Josef, John och Emanuel, är utsända till Etiopien av EFS och EFS missionsförening i Karlstad. Sofia arbetar som konsult i bibelöversättning inom ramen för den verksamhet som Folk&Språk...

Kari & Susanne Valkama

Susanne & Kari Valkama Kari och Susanne Valkama arbetar på distans från Finland. Nya testamentet på Oka-språket blev klart år 2005 och finns nu också som mobil-app (laddas ner här). Kolla också annat material på sajten tanaduri.net Gamla testamentet översätts...

Miroslava Miskovicova

Miroslava Miskovicova Miroslava Miskovicova blev antagen som medarbetare våren 2017 i Folk&Språk. Miroslava förbereder sig för att åka till England för att studera vid Wycliffe UK de förberedande kurser som krävs för en fält tjänst. Mirka har två Master i teologi...

Mikael & Jeni Bister

Mikael & Jeni Bister Mikael och Jeni jobbar med bibelöversättning och alfabetisering i portugistalande afrika. Mikael som översättningskonslut och Jeni som alfabetiseringsspecialist. Dom reste ut den 28/11 -19 och är stationerade i Kapstaden i Sydafrika. Mikael...