Insamlingsbehov 2019 110 201 kr

100%

Du kan ge en gåva direkt till Tem projektet på bankgiro 900-7287 eller Swisha till 123 9007287 (Ange Tem Alfabetisering i meddelandet).

Projektets mål är att minska analfabetismen bland tem-talande i Togo. Undervisningen syftar i första hand till att ge kunskaper i läs- och skrivkunnighet, men innehåller också information om rättigheter, hiv och aids, miljö, och jämställdhet.

Klassdeltagarna uppmanas att börja spara tillsammans i klubbar. Med stöd i starten kan klassen driva en form av mikrokredit inom gruppen, och utveckla inkomstbringande aktiviteter.

SIDA finansierar 92,5% av projektet så din gåva multipliceras ca 10 ggr. (Om du ger 1000 kr så lägger SIDA till drygt 9000 kr så totalt blir det 10,000 kr)

Bön:

• Lyckosam process i framtagandet av kompletterande undervisningsmaterial.
• Personalens säkerhet pga den politiska instabiliteten i landet.