Insamlingsmål 2019 75,000 kr

1%

Du kan ge en gåva till ifèprojektet på bankgiro 900-7287 eller Swisha till 123 9007287 (Ange ifè Bibelöversättning i meddelandet).

Sedan Nya testamentet på språket ifè invigdes 2009 har det varit stor åtgång på exemplaren och folket läser och läser. De måste nu göra en tryckning till eftersom upplagorna håller på att ta slut. Ett exempel på en person bland ifè som blivit förvandlad av Guds Ord är en man som var andlig ledare i den lokala gudstron. Han lärde sig läsa och skriva ifè när han var 70 år gammal och han köpte ett exemplar av NT på ifè. Han läste varje morgon och Gud talade till honom genom sitt Ord och en dag bestämde han sig för att ta emot Jesus som sin personlige Frälsare. Han är nu en ivrig kristen.

I början av 1990-talet fanns bara ett fåtal kristna bland ifè, men idag finns hundratals kyrkor bland folket. Men de kristna fortsätter att vara törstiga efter mer. De längtar efter att ha hela Bibeln på sitt språk. Därför arbetar de nu hårt för att översätta Gamla testamentet och de har redan översatt 25%.

Ifèfolket uttrycker sin stora tacksamhet för Ditt stöd till arbetet av GT översättningen i tron om att Herren kommer att ge igen hundrafalt det Du har gett och att Han låter sin nåd vila över Dig.

Mål för översättningsprojektet under 2018 är att slutföra 32 psalmer, Kungaböckerna, Obadja, Sefanja, Hosea och 4e Mosebok.

Var med och ge en månatlig gåva och som gör det möjligt att fullfölja översättningen hela vägen in i mål. Regelbundna rapporter kommer att skickas ut brev och i vår tidning Folk&Språk (Prenumerera här)

Bön:

• Möjlighet till fortsatt utbildning och kapacitetsbyggande för översättarna (exegetik, översättningsprinciper och biblisk hebreiska).
• Hälsa och beskydd för översättarna.
• Att ifèfolkets liv blir förvandlade av Guds Ord, både genom text och ljud.