Insamlingsbehov 2019 58 333 kr/år

1%

Du kan ge en gåva till Jean-Marie Nkokolo på bankgiro 900-7287 eller Swisha till 123 9007287 (Ange Jean-Marie i meddelandet).

Jean-Marie Nkokolo arbetar i Kituba-projektet i Kongo. Kituba är ett handelsspråk som talas av omkring två miljoner människor i södra Kongo. Nya testamentet på kituba har redan publicerats och översättning av Gamla testamentet pågår. Jean-Marie arbetar för att främja användningen av NT-översättningen i tre regioner i södra Kongo. Han håller också kurser för att utbilda kyrkoledare att läsa på kituba samt att leda bibelstudium utifrån kituba-översättningen. Jean-Marie går också en utbildning för att utveckla sina färdigheter och lära sig nya metoder för att hjälpa lokala kyrkor att göra Bibeln tillgänglig för människor på sitt eget språk. Genom sin växande erfarenhet av Kituba-projektet kommer han att kunna utbilda andra i liknande uppgifter för andra språk.

Bön:

  • Att församlingsledarna ska förstå vikten av att använda Bibeln på folkets språk, både i predikan och gudstjänster.