Insamlingsbehov 2019 69 888 kr

60%

Du kan ge en gåva direkt till alfabetisering i Tchad på bankgiro 900-7287 eller Swisha till 123 9007287 (Ange Tchad Alfabetisering i meddelandet).

Tchad är hem för mer än 130 etniska grupper, som representerar fyra språkfamiljer. Franska och Standard arabiska är de officiella språken, medan tchadiskarabiska är språket som används mest i landet, särskilt i norra och centrala regioner. Trots att många talar franska eller arabiska, eller båda, förstår de ofta inte dessa språk tillräckligt för att kunna använda dem för att diskutera de djupare frågorna i livet.
En stor religiös och kulturell uppdelning finns mellan norr och söder. Norra delarna har varit övervägande muslimsk i många århundraden, medan kristendomen har haft betydande inflytande i södra delarna av landet. De två regionerna har distinkta kulturella skillnader och det finns en lång historia av fientlighet och misstro mellan dem. En stor utmaning för kyrkan i söder är att nå ut i kärlek till sina norra grannar. Bibeln översätts av ett antal utländska och chadiska översättare från olika organisationer. De flesta av de färdiga översättningarna finns på språk som talas i södra delarna, men det finns även ett växande antal översättningsarbeten som påbörjats i södra och centrala delarna av landet. Cirka hälften av Tchads språkgrupper behöver fortfarande översättning. Ett viktigt hinder för att få tillgång till bibeln är en mycket låg läskunnighet, särskilt på landsbygden. Med få personer som kan läsa bra, använder översättare och evangelister allt mer till muntliga metoder för att överföra evangeliet. Oavsett om de får bibeln i skriftlig eller muntlig form, har skrifterna tillgängliga på ett språk som verkligen talar till hjärtat, en inverkan, vilket framgår av följande vittnesbörd:

Det var en fantastiskt söndag – Moise predikade och frågade om vi hade översättningen för Philippians 4 och ja, jag hade vår nyligen reviderade kopia med mig. Så Adoum (en av översättarna) läste Kenga och predikan fortsatte. Några dagar senare frågade jag Moise om hur det var att läsa Skriften i Kenga. Han sa att han var förvånad. Han hade förberett sin predikan bra, men när han hörde den i Kenga blev det så mycket tydligare för honom och gav honom de ord han behövde. Han förstod så mycket mer än han hade när han hade förberett sin predikan (med den franska bibeln).’

Bön:
• Vishet i arbetet med att stärka kapaciteten hos de olika byarnas lokala ledning.
• Ökat samarbete mellan projeketet och den tchadiska staten.

Projektets mål är att öka läskunnigheten i tretton språkområden. Detta är folkgrupper med varierande antal personer.

SIDA finansierar 92,5% av projektet så din gåva multipliceras ca 10 ggr. (Om du ger 1000 kr så lägger SIDA till drygt 9000 kr så totalt blir det 10,000 kr)