Insamlingsbehov 2019 106 557 kr

25%

Du kan ge en gåva direkt till Ifè projektet på bankgiro 900-7287 eller Swisha till 123 9007287 (Ange Ifè Alfabetisering i meddelandet).

Det övergripande målet med projektet är att minska analfabetismen i ifè-området, och därigenom förbättra levnadsvillkoren. Projektet tränar vuxna i läsning, skrivning och matematik. I undervisningen ingår även information om rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, hiv/aids, korruption och miljö.

SIDA finansierar 92,5% av projektet så din gåva multipliceras ca 10 ggr. (Om du ger 1000 kr så lägger SIDA till drygt 9000 kr så totalt blir det 10,000 kr)

Bön:
• Att alla bitar faller på plats i den pågående nyproduktionen av undervisningsbok.
• Att den politiska instabiliteten i landet inte bromsar klassverksamheten.