Insamlingsmål 2019 25,000 kr

35%

Du kan ge en gåva till arbetet med bibelöversättning till Magend-språket på bankgiro 900-7287 eller Swisha till 123 9007287 (ange Magend på inbetalningen).

Mål för översättningsprojektet under 2019 är att man vill färdigställa översättningen av barnbibeln, Danielsboken, Uppenbarelseboken, delar av psaltaren och Predikaren. Romarbrevet är kollat och klart för tryck. I april gjordes en check av 50 psalmer.

Bön:
• Att Guds Ord ska nå ut till de magendtalande.
• Be om Guds beskydd för översättarna.