Bibelöversättningsprojekt

Folk&Språk stödjer bibelöversättning i Afrika, Eurasien och Asien som drivs av lokala översättare och övrig resurspersonal. Områdena där dessa folkgrupper lever är bland de mest onådda i världen för evangeliet. 

Västkusaal

Burkina Faso

Oka

Sydostasien

Flame

Västafrika

Magend

Västasien

Nuur

Centralasien

Alfabetisering & Sociala projekt

Folk&Språk stödjer lokalt drivna alfabetiseringsklasser i språkgrupper där vi redan är engagerade i bibelöversättning. Vi stödjer även ett förskoleprogram där barn lär sig grunderna till att läsa och skriva på sitt modersmål. Att kunna läsa och skriva är en väg ut ur fattigdom. Vi stödjer även andra sociala projekt bland folkgrupper som har pågående bibelöversättning eller planerade att sätta igång.

Flame

Alfabetisering

Västkusaal

Alfabetisering

Xetsi

Medicinsk hjälp

Levande händer

Döva skolbarn

Center för döva

Azerbajdzjan