Västkusaal

Insamlat:
54 500kr

av ett mål på 67 000kr

Faktaruta

Land: Burkina Faso
Språk: Väst-Kusaal
Partner: ANTBA
Huvudfokus: Bibelöversättning av NT
Bibelstatus: Bibeldelar finns översatta

Om folkgruppen kusaal och om bibelöversättningsarbetet

Folket kusaal bor huvudsakligen i Burkina Faso, men även i Ghana och Togo. Den största delen av Burkina Fasos befolkning utövar etnisk religion och islam. Dialekten av kusaal som talas i Burkina Faso kallas västkusaal och har cirka 17 000 talare. Bibeln finns redan översatt till östkusaal som talas i Ghana och Togo. Väst- och östkusaal är emellertid svårförståeliga sinsemellan.

Wycliffeorganisation ANTBA i Burkina Faso påbörjade därför översättning av Nya testamentet till västkusaal. Denna översättning pågick under några år med tre översättare men fick avbrytas 2013 på grund av ekonomisk brist. Översättarna fortsatte dock arbeta utan lön och gjorde ett första utkast av hela Nya testamentet. Men sedan några år tillbaka behöver teamet nu ekonomiskt stöd för att det ska vara möjligt att fortsätta projektet. Folk & Språk har varit en sponsor till detta projekt sedan 2017.

Kusaalfolkets iver att få Nya testamentet på sitt modersmål mattades inte av trots ekonomisk brist. Dock så behövs nu sponsorer för att översättningsprojektet av Nya Testamentet ska kunna ros i hamn. 

Västkusaals översättarteam jobbar nu med utkastet av Nya Testamentet; de testar översättningen genom att läsa den för befolkningen ute i byarna, vilket åtföljs av revideringar och avslutas sedan med konsultkontrollering. Alla steg görs med lite material i taget. Målet är att översättningen ska vara slutkontrollerad och klar år 2025. Fram tills nu finns Markus och Lukas helt klara. Om inte ekonomiska medel kommer in till projektet så måste teamet göra uppehåll i sitt översättningsarbete. 

Bilder och filmer kommer från den lokala samarbetspartnern.

Fler projekt

Tchad

Magend

Flame

Ifè

Oka

Flame