Oka

Insamlat:
34 650 sek

av ett mål på 40 000 sek

Faktaruta

Land: Sydostasien
Språk: Oka (pseudonym)
Användare: 123 000
Religion: Islam, få evangelikala kristna
Partner: Lokal partner
Huvudfokus: Bibelöversättning av GT
Bibelstatus: NT klart 2005

Om folkgruppen Oka och om bibelöversättningsarbetet

Bibelöversättningsprojektet oka har som mål att Gamla Testamentet ska vara färdigt år 2025. Men för att detta ska bli verklighet så behövs medel så att den lokala pastorn Shalom som leder arbetet ska kunna fortsätta sitt outtröttliga arbete. Okafolket väntar på att ha en hel Bibel på sitt språk.

Folkgruppen oka bor i Sydostasien och består till största delen av muslimer som blandar sin tro med traditionell animistisk tro. Det finns en liten kristen minoritet i området, men den yngre generationen vet i stort sett ingenting om Jesus. År 2005 invigdes Nya Testamentet till språket oka och efter detta har översättning fortsatt av Gamla Testamentet. Gamla Testamentet är särskilt intressant för muslimer och visdomslitteratur är synnerligen uppskattad i området. Ordspråksboken har kommit ut som en egen bok. Drygt hälften av Gamla Testamentet är nu färdigöversatt.

Sedan Nya Testamentet blev klart har det satsats för fullt med att få ut allt översatt material på nätet där det kan laddas ned till mobiltelefoner. Hela Nya Testamentet finns också som ljudbibel och spelades in av församlingsmedlemmar i området.

Översättningsarbetet av Gamla Testamentet leds sedan några år tillbaka av Pastor Shalom som är en lokal pastor i området. Han lånas från kyrkan i området och arbetar heltid med att koordinera oka-projektet. Han organiserar teamets sammankomster, konsultcheckar, ordnar testläsning i byarna, skriver innehållsfrågor på bibeltexten och gör anteckningar då han inte ser att översättningen följer grundtexten. För att detta arbete ska kunna fortsätta och slutföras behövs medel så att Pastor Shalom kan fortsätta projektet med att få hela Bibeln tillgänglig för folket oka.

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

Azeri dövspråk

Azeri dövspråk

Insamlingsmål 2022:
335 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek