Oka 2024

Insamlat:
0 sek

av ett mål på 40 000 sek

Faktaruta

Område: Sydostasien
Språk: Oka (pseudonym)
Användare: 123 000
Religion: Islam, få evangelikala kristna
Huvudfokus: Bibelöversättning av GT
Bibelstatus: NT klart 2005

Om folkgruppen Oka och om bibelöversättningsarbetet

Den lokala pastorn Shalom leder översättningsarbetet av Gamla Testamentet till språket oka. Detta är en viktig ingång bland den i huvudsak muslimska folkgruppen. Folk & Språk har i ett par år varit med och stöttat Pastor Shalom och vill fortsätta med detta även under 2024.

Folkgruppen oka bor i Sydostasien och består till största delen av muslimer som blandar sin tro med traditionell animistisk tro. Det finns en liten kristen minoritet i området, men den yngre generationen vet i stort sett ingenting om Jesus. År 2005 invigdes Nya Testamentet till språket oka och efter detta har översättning fortsatt av Gamla Testamentet. Gamla Testamentet är särskilt intressant för muslimer och visdomslitteratur är synnerligen uppskattad i området. Ordspråksboken har kommit ut som en egen bok. Drygt hälften av Gamla Testamentet är nu färdigöversatt.

Sedan Nya Testamentet blev klart har det satsats för fullt med att få ut allt översatt material på nätet där det kan laddas ned till mobiltelefoner. Hela Nya Testamentet finns också som ljudbibel och spelades in av församlingsmedlemmar i området.

Översättningsarbetet av Gamla Testamentet leds sedan några år tillbaka av Pastor Shalom som är en lokal pastor i området. Han lånas från kyrkan i området och arbetar heltid med att koordinera oka-projektet. Han organiserar teamets sammankomster, konsultcheckar, ordnar testläsning i byarna, skriver innehållsfrågor på bibeltexten och gör anteckningar då han inte ser att översättningen följer grundtexten. För att detta arbete ska kunna fortsätta och slutföras behövs medel så att Pastor Shalom kan fortsätta projektet med att få hela Bibeln tillgänglig för folket oka.

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2023:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2023:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2023:
67 000 sek

Azeri dövspråk

Azeri dövspråk

Insamlingsmål 2023:
38 500 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2023:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2023:
34 000 sek