Medarbetare

Folk&Språks medarbetare finns stationerade på många platser i världen. De är alla på olika sätt involverade i det stora projekt som handlar om att göra Guds ord – Bibeln – tillgängligt för alla människor. Arbetet finansieras genom gåvor.

Ulf Bergström

Ulf Bergström

Eurasien

Mats Eriksson

Mats Eriksson

Eurasien

Carina Jahani

Carina Jahani

Eurasien

Christina Thornell

Christina Thornell

Västafrika

Susanne & Kari Valkama

Susanne & Kari Valkama

Sydostasien

Mikael & Jeni Bister

Mikael & Jeni Bister

Sydafrika

Maria G

Maria G

Tchad

Catharina & Andreas Karlhager

Catharina & Andreas Karlhager

Eurasien

Patrik Pettersson

Patrik Pettersson

Eurasien

Carina & Jim Ellis

Carina & Jim Ellis

Micronesien

Gunborg & David Presson

Gunborg & David Presson

Afrika

Lisbeth Fritzell

Lisbeth Fritzell

Papua Nya Guinea

Anette & KG Långs

Anette & KG Långs

Sverige

Annika & Hamish Ralston

Annika & Hamish Ralston

Sverige

Per Johansson

Per Johansson

Eurasien

Alina Khalilova

Alina Khalilova

Eurasien